Raportul CNRA (FSC-CNRA-RO V1-0 EN) elaborat de Experţii CNRA (selectati de FSC) si supus consultarii publice in perioada 17 februarie – 19 martie, poate fi descarcat aici:

Pentru varianta oficiala in EN

Pentru varianat tradusa in RO

Prezentare sintetica a categoriilor de lemn considerate ca fiind surse inacceptabile de către FSC si indicatorii luati in considerare in procesul de evaluare, alaturi de propunerile de incadrare a riscurilor conform raportului CNRA (FSC-CNRA-RO V1-0 EN):

Categoria

1. Lemn provenit din exploatari ilegale

Indicator

Risc propus conform CNRA

1.1 Drept de proprietate si drepturi de administrare

Risc scazut

1.2 Licente concesionare

Risc scazut

1.3 Managementul si planificarea exploatarii

Risc scazut

1.4 Autorizatii de exploatare

Risc specificat

1.5 Plata taxelor si redeventelor legate de exploatare

Risc scazut

1.6 Taxe pe valoarea adaugata si alte taxe legate de valorificare

Risc scazut

1.7 Taxe pe venit si profit

Risc scazut

1.8 Reglementari privind exploatarea lemnului

Risc specificat

1.9 Situri si specii protejate

Risc specificat

1.10 Cerinte de mediu

Risc specificat

1.11 Securitate si sanatate in munca

Risc specificat

1.12 Angajari legale

Risc specificat

1.13 Drepturi cutumiare (traditionale)

N/A

1.14 Consimtamant prealabil, liber si in cunostinta de cauza

N/A

1.15 Drepturile populatiilor indigene

N/A

1.16 Clasificarea speciilor, cantitatilor si calitatilor

Risc specificat

1.17 Comercializare si transport

Risc specificat

1.18 Comertul Offshore si preturi de transfer

Risc scazut

1.19 Reglementari vamale

Risc scazut

1.20 CITES

Risc scazut

1.21 Legislatia care prevede proceduri Due diligence/Due care

Risc specificat

2. Lemn recoltat prin incalcarea drepturilor cutumiare si civile

2.1. Sectorul forestier nu este asociat cu conflicte armate violente, inclusiv conflicte care ameninta securitatea nationala sau regionala si/sau control militar.

Risc scazut

2.2. Dreptul la munca este respectat, inclusiv drepturile specificate in principiile si drepturile fundamentale OIM

Risc scazut

2.3. Depturile populatiilor indigene si traditionale sunt respectate.

Risc scazut

3. Lemn provenit din suprafete forestiere in care valorile ridicate de conservare sunt amenintate de activitatile de management

3.0 Definirea conceptului de Paduri cu valoare ridicata de conservare

Risc scazut

3.1 HCV 1

Padure conservare: Risc scazut
Paduri cu functie de productie si pasuni impadurite: Risc specificat
Plantatie de biomasa: Nu este cazul pentru HCV1

3.2 HCV 2

N/A

3.3 HCV 3

Risc scazut
Padure conservare cu Amenajament silvic valabil
Risc specificat
Padure conservare fara Amenajament silvic valabil
Risc specificat
Paduri cu functie de productie si pasuni impadurite
Plantatie de biomasa: Nu este cazul pentru HCV3

3.4. HCV 4

Risc scazut

3.5 HCV 5

Risc specificat
Plantatie de biomasa: Nu este cazul pentru HCV5.

3.6. HCV 6

Padure conservare: Risc scazut
Paduri cu functie de productie si pasuni impadurite:
Risc specificat
Plantatie de biomasa: Nu este cazul pentru HCV1

4. Lemn provenit din paduri naturale transformate prin conversie in plantatii sau in teren destinat altor utilizari

4.1 Lemn provenit din paduri naturale transformate prin conversie in plantatii sau in teren destinat altor utilizari

Risc scazut

5. Lemn provenit din paduri in care sunt plantati arbori modificati genetic

5.1 Lemn provenit din paduri in care sunt plantati arbori modificati genetic

Risc scazut