Despre Lemnul Controlat

Prin “Lemn controlat” se înțelege lemnul sau produsele din lemn de origini cunoscute şi care nu provin din surse considerate inacceptabile de către FSC. Categoriile de lemn considerate ca fiind surse inacceptabile sunt:

  • lemn provenit din recoltări ilegale;
  • lemn exploatat cu încalcarea drepturilor civile sau tradiţionale;
  • lemn provenit din păduri în care valorile ridicate de conservare sunt amenințate de activitățile de management;
  • lemn provenit din păduri naturale transformate prin conversie în plantații sau terenuri destinate altor utilizări;
  • lemn provenit din păduri în care sunt plantaţi arbori modificați genetic.

Cerinţele necesare, pentru a asigura evitarea includerii materialelor din lemn provenite din surse considerate inacceptabile în lanţul de custodie al produselor certificate, sunt reglementate prin noul standard pentru Lemn Controlat FSC-STD-40-005 V3-0 intrat în vigoare la 01 iulie 2016.

Sistem de prevenţie – “Due Diligence System” (DDS)

Prevederile standardului impun în esenţă, adoptarea unui sistem de prevenţie – due diligence system (DDS), instituit de companii pentru a definii măsurile şi procedurile ce trebuie întreprinse pentru a evalua şi minimiza riscurile privind aprovizionarea cu materiale ce provin din surse inacceptabile.

Sistemul “due diligence” urmează o abordare bazată pe riscuri şi include următoarele elemente de baza: accesul la informaţii, evaluarea riscurilor, reducerea riscurilor identificate.

Conform prevederilor noului standard pentru lemn controlat, evaluarea riscurilor legate de originea lemnului pentru o anumită zonă de aprovizionare, se poate realiza de către companiile interesate, doar dacă nu exista deja în vigoare o evaluarea de risc aprobată de FSC (adică Evaluare Naţională a Riscurilor pentru Lemn Controlat – NRA sau Evaluarea Centralizată a Riscurilor la nivel Naţional – CNRA).

CNRA – Evaluarea Centralizată a Riscurilor la nivel Naţional

Centralized National Risk Assessment (CNRA) reprezintă evaluarea riscurilor la nivel național dezvoltată de Centrul Internaţional FSC.

CNRA este un instrument dezvoltat de FSC® pentru a acoperi la nivel global evaluările de risc privind “Lemnul Controlat”. Principalul obiectiv al CNRA este de a identifica zonele cu risc scăzut respectiv riscurile specifice pentru fiecare din cele cinci categorii şi după caz, măsurile considerate pentru atenuarea riscurilor identificate.

Această abordare vine în sprijinul companiilor (suplinind practic anumite obligaţii ale acestora) şi în acelaşi timp asigură o determinare obiectivă şi armonizată a riscurilor în cadrul unui proces transparent şi participativ.

Procesul CNRA în România

Procesul CNRA în România este supervizat de Unitatea de Politici şi Standarde din cadrul FSC International, iar identificarea și evaluarea riscurilor este externalizată către experți independenţi (selectaţi de FSC) cu experiență specifică pentru fiecare categorie relevantă:
Categoria 1 – NEPCon;
Categoria 2 – Wolfgang Richert Consulting şi Leo van der Vlist;
Categoria 3 – NEPCon;
Categoria 4 – NEPCon;
Categoria 5 – NEPCon;
WWF Programul Dunăre Carpaţi România în calitate de partener FSC in acest process, susţine dezvoltarea CNRA prin facilitarea unui proces participativ transparent astfel încât factorii interesaţi să se poată implica în determinarea riscurilor pentru România.
Până acum au fost organizate de către WWF două seminarii cu participarea reprezentanţilor NEPCon şi a principalilor factori interesaţi la nivel naţional (reprezentând cele trei domenii de interes: economic, social și de mediu), în sensul identificării elementelor necesare evaluării care necesită adaptarea la condițiile naționale.
Raportul CNRA (versiunea FSC-CNRA-RO V1-0 EN) supus consultării este elaborat de experţii CNRA menţionaţi anterior.

Paşii următori

Toate comentariile transmise de publicul interesat în cadrul procesului de consultare vor fi luate în considerare în cadrul analizei care va fi efectuată ulterior de către experţii CNRA.

Ele vor constitui baza pentru dezvoltarea CNRA, care ulterior va fi analizat si aprobat de către Unitatea de Politici și Standardele FSC International. Aprobarea şi publicarea CNRA pentru România este estimată pentru luna septembrie 2017.

Aplicabilitate

Riscurile specificate şi măsurile de diminuare prevăzute în CNRA vor trebui să fie luate în considerare de organizaţiile a căror lanţ de custodie a lemnului este certificate FSC, (i) care se aprovizioneaza cu lemn necertificat (fără declaraţie FSC), dar care nu provine din surse inacceptabile şi (ii) care doresc să vândă lemn controlat FSC şi/sau FSC Mix.

Evaluarea Centralizată a Riscurilor pentru Lemn Controlat la nivel naţional (CNRA) devine aplicabilă pentru toate companiile care doresc să comercializeze produse certificate FSC® Mix – ce au în componenţă lemn controlat. Conformitatea cu prevederile CNRA va fi evaluată de Organismele de Certificare în cadrul procesului de auditare.

Utilitate

CNRA şi certificarea pe Lemn Controlat reprezintă un instrument eficient pentru combaterea tăierilor ilegale şi promovarea unui management durabil pentru Pădurile cu Valoare Ridicată de Conservare.

CNRA poate fi de asemenea utilizat de către operatori, pentru dezvoltarea propriului sistem de prevenţie (DDS), în vederea implementării prevederilor Regulamentului EU de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn (EUTimber Regulation no. 995 /2010).