Invitație Consultarea Publică

privind Evaluarea Centralizata a Riscurilor pentru
Lemn Controlat la nivel național

În conformitate cu procedurile Forest Stewardship Council® International (FSC), WWF-România, în calitate de partener al FSC in acest proces, supune consultării publice Evaluarea Centralizată a Riscurilor pentru Lemn Controlat la nivel Național – Centralize National Risk Assesment (CNRA), pentru România:

FSC-CNRA-RO V1-0 RO.

Raportul CNRA (FSC-CNRA-RO V1-0 RO) îşi propune evaluarea şi identificarea riscurilor legate de originea lemnului referitoare la provenienţă din surse considerate inacceptabile de către FSC. Categoriile de lemn considerate ca fiind surse inacceptabile, conform standardului FSC pentru Lemn Controlat FSC-STD-40-005 V3-0 RO (varianta tradusa in RO), sunt:

  1. lemn provenit din recoltări ilegale;
  2. lemn exploatat cu încălcarea drepturilor civile sau tradiţionale;
  3. lemn provenit din păduri în care valorile ridicate de conservare sunt amenințate de activitățile de management;
  4. lemn provenit din păduri naturale transformate prin conversie în plantații sau terenuri destinate altor utilizări;
  5. lemn provenit din păduri în care sunt plantaţi arbori modificați genetic.

Evaluarea se realizează conform standardelor şi metodologiei FSC® şi vizează situaţia la nivel național, luând în considerare legislaţia aplicabilă din România, respectiv nivelul de implementare a acesteia şi practicile curente. Raportul este elaborat de specialisti independenţi (selectaţi de FSC) cu experiență specifică pentru fiecare categorie relevantă: NEPCon (Categoriile 1, 3, 4, 5), Wolfgang Richert Consulting şi Leo van der Vlist (Categoria 2).

Consultarea publică are rolul de a permite implicarea activă a factorilor interesaţi în evaluarea riscurilor la nivel naţional prin emiterea de propuneri argumentate care să oglindească realităţile sectorului forestier din România.

Persoanele şi organizatiile interesate sunt invitate să transmită comentarii utilizând indicatiile si formularul de participare, până pe data de 19 martie 2017 la adresa de e-mail [email protected].

În urma consultării publice, CNRA va fi adoptat de FSC iar astfel va deveni aplicabil pentru toate companiile a căror lanţ de custodie a lemnului este certificat FSC şi care se aprovizionează cu lemn necertificat (fără declaraţie FSC, dar care nu provine din surse inacceptabile) şi care doresc să vândă Lemn Controlat FSC şi/sau FSC Mix.

WWF-România sprijină Evaluarea Națională Centralizată a Riscurilor pentru Lemn Controlat considerând că reprezintă un instrument eficient pentru combaterea tăierilor ilegale și promovarea unui management durabil al Pădurilor cu Valoare Ridicată de Conservare (PVRC) în Romania.

Detalii suplimentare referitoare la procesul CNRA pentru Romania: